Chrono Trigger

Battle Theme

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses
Epoch

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses


Frog's Theme

Nokia RTTTL


Nokia Composer KeypressesLucca's Theme

Nokia RTTTL

Nokia Composer Keypresses


Magus Theme

Nokia RTTTL

Nokia Composer Keypresses


Map Theme

Nokia RTTTL

Nokia Composer Keypresses


Gato's Theme

Nokia RTTTL

Nokia Composer KeypressesMain Theme

Nokia RTTTL


Nokia Composer KeypressesSewer Theme

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses


Zeal Theme

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses